top of page

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle holistische therapie consulten, energetische behandelingen, coaching trajecten, cursussen en workshops die gegeven worden door Sandra Albrecht in Holistik Matters. 

Bij het eerste consult zal ik je vragen een formulier in te vullen, waarmee je bevestigt akkoord te zijn met de Algemene Voorwaarden van Holistik Matters.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via e-mail of telefoon. Deze gegevens zijn te vinden op de website. Je aanmelding is geldig wanneer ik deze daadwerkelijk heb bevestigd.

Annuleren

Afspraken voor een behandeling of consult afzeggen of verzetten? Dat kan per mail of telefoon. Graag zo vroeg mogelijk van te voren, zodat ik de voor jouw gereserveerde tijd/plek aan een ander kan geven. 

Aansprakelijkheid

Ik zal te allen tijden mijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten, met de zorgvuldigheid die van een therapeut kan worden verwacht. Deelname, en het oplopen van eventueel lichamelijk/geestelijk letsel of materiële schade, is geheel op eigen risico. Je neemt vrijwillig en met volledig eigen verantwoordelijkheid deel aan iedere activiteit. Holistik Matters is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

 

Gezondheid

De holistische therapie consulten, energetische behandelingen, coaching trajecten, cursussen en workshops bij Holistik Matters zijn geen vervanging voor een medische of psychologische behandeling bij een reguliere arts of ziekenhuis. Het is een waardevolle aanvulling. Stel dus ook altijd je behandelend arts op de hoogte. 

Bijzondere medische omstandigheden, medicatie gebruik, drank- en drugsgebruik kunnen van invloed zijn en het is dus belangrijk dat je dit meldt.

 

Veiligheid

Holistik Matters draagt zorg voor een veilige setting waar gewerkt kan worden aan persoonlijke processen. 

Lichamelijk geweld, seksuele intimidatie of ander ontoelaatbaar gedrag zal leiden tot onmiddellijke beëindiging van deelname.

 

Betaling

Er zijn verschillende mogelijkheden: ik kan een factuur sturen per mail; deze graag binnen een week betalen. Je kunt het bedrag ook overmaken via een mobiele bankoverschrijving, ik kan een betaalverzoek sturen via mobiel (Tikkie) of je betaalt contant. Bij betalingsachterstand is Holistik Matters gerechtigd verdere behandeling te stoppen totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.

Vergoeding zorgverzekeraar

De holistische therapie consulten, energetische behandelingen, coaching trajecten, cursussen en workshops bij Holistik Matters worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. 

Professionele ontwikkeling

Ik draag zorg voor continue professionele ontwikkeling, zoals bijscholing, zorgvuldige administratie- en dossierverwerking en deelname aan supervisie en intervisie. Ik ben lid van Reiki Vereniging Cirkel. 

Klachten (Wkkgz)

Ik ben aangesloten bij het CAT, met daarbij inbegrepen een erkende klachtenregeling en geschilleninstantie.  Wanneer wij er samen niet uit komen, bieden zij onafhankelijk advies en bemiddeling bij allerhande klachten, calamiteiten en geschillen.

Privacy (wet AVG) 

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Voor een goede begeleiding van mijn cliënten is het nodig dat ik een dossier aanleg. In het dossier staan persoonsgegevens, (naam, adres, telefoon en e-mail), aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde handelingen. Onbevoegden hebben geen toegang tot mijn dossiers. Ik bewaar de gegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk. De persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan derden. Ze worden uitsluitend gedeeld met derden, als dat noodzakelijk of verplicht is. (Een gedeelte van) de gegevens worden gebruikt voor:

- mijn eigen financiële administratie

- de accountant i.v.m inzage facturering

- de bank i.v.m. verwerking van betalingen

- de politie i.v.m. strafrechtelijk onderzoek

- andere zorgbehandelaars* 

*alleen wanneer het mijn cliënt ten goede komt, zal ik informatie doorgeven aan, of opvragen bij andere zorgbehandelaars. Dit gaat altijd in overleg en met toestemming van mijn cliënt.

Als cliënt kun je invloed uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt recht op inzage, recht op rectificatie (corrigeren of aanvullen van gegevens) en het recht om gegevens te laten verwijderen. Je kunt hierover contact opnemen met Holistik Matters en als wij er niet uitkomen kun je contact opnemen met het Informatie- en meldpunt Privacy van de AP. 

Sandra - Holistik Matters

Culemborg, januari 2020

bottom of page